Strandtrappen ved Melbys Vænge er en privat trappe, administreret af et trappelaug. Der kræves medlemskab af trappelauget for at benytte trappen.

Som medlem af trappelauget optages kun medlemmer i de fire grundejerforeninger:

 • Tisvildegården
 • Godhavn
 • Bakkefrydgård
 • Melbys Vænge

Der er p.t. ca 270 medlemmer af trappelauget.


Om trappen

Trappen fra Melbys Vænge til stranden blev opført i årene 1957-58. Udgiften hertil blev delt ligeligt mellem kommunen og Strandgaardens Feriemotel (på hjørnet af Strandledet og Godhavnsvej - motellet gik senere konkurs). Siden dengang har kommunen stået for vedligeholdelse af den åbne, offentligt tilgængelige trappe indtil 2016. I begyndelsen af 2017 meddelte Gribskov kommune, at den ikke længere ville vedligeholde en trappe, som ligger på en privat grund.

Der er derfor dannet et trappelaug, som nu har ansvaret for trappen, herunder drift og vedligeholdelse. I den forbindelse er trappen aflåst, således at der kræves medlemskab af lauget for at benytte trappen.

Indmeldelse i trappelauget koster pt. kr 2810,-

Bestyrelsen

Den daglige vedligeholdelse og administration af trappen varetages af en bestyrelse på 7 personer: 3 medlemmer udpeges af grundejerforeningen for Melbys Vænge og ét medlem udpeges af hver af de tre grundejerforeninger: Tisvildegård, Bakkefrydgård og Godhavn. Herudover er ejeren af matriklen hvorpå trappen er beliggende medlem af bestyrelsen.

Aktuelt består bestyrelsen af:

 • Henrik Brødsgaard (Formand), Melbys Vænge
 • Karsten Friis (Kasserer), Tisvildegård
 • Peter Weincke (Sekretær), Bakkefrydgård
 • Helge Knudsen, Melbys Vænge
 • Lise Høy Falsner, Godhavn

 • Torben Due, Melbys Vænge
 • Peter Helm, ejer af matriklenKontakt os

 
 
 
 

(Kasserer
Karsten Friis)